Tổng Hợp Trắc Nghiệm 12 theo chuyên đề mừng tết 2017

Tuyển tập tài liệu Lý thuyết và Bài tập Trắc Nghiệm lớp 12 và Luyện thi của thầy Nguyễn Đại Dương.
Hy vọng sẽ là tập tài liệu cần thiết và phù hợp dành cho các em.
Phần 1: Hàm Số
Phần 2: Mũ và Logarit
Phần 3: Nguyên Hàm
Phần 4: Thể tích Khối Đa Diện

  •  
  •  
  •  
  •  

Để lại Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công bố.Required fields are marked *

Bạn có thể chèn các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*